Kolimistoetus

Kolimistoetust 100 eurot makstakse  Eesti Rahvastikuregistri andmetel  Meremäe valda registreeritud täisealistele pereliikmetele kolimisele järgneval aastal.

Kolimistoetuse avalduse esitamise tähtaeg on  kolimisele järgneva aasta 15. jaanuar kuni 31. märts.

Kolimistoetuse maksmise otsustab Meremäe Vallavalitsus kolimisele järgneva aasta 1. maiks.

Kolimistoetusele on õigus kõigil täisealistel vallaelanikel, kes on Eesti Rahvastikuregistri andmetel  01. jaanuari seisuga Meremäe valla elanikud ning kes on registreerinud oma elukohaks Meremäe valla taotluse esitamisele eelneval kalendriaastal.

Kolimistoetust saab taotleda üks kord 20 aasta jooksul